hansjonskennel.se
Valpar Väntas på Hänsjöns Xantie och Älgskallets Oryx
Vid månadsskiftet Mars April väntas valpar efter SJCH Hänsjöns Xantie och SJCH Älgskallets Oryx. Förra årets kull på xantie verkar bli mycket bra !, många av valparna skäller ordentligt o flera ä…