hansjonskennel.se
Hänsjöns Åccra SJCH !!!!!
Åccra blir troligtvis SJCH efter nästa kollegie. Jag startade henne 24/8, 28/8, 31/8 på jaktprov och det blir troligtvis två ettor och en tvåa, gick spårprovet 29/8, jag lyckades för första gången …