hansjonskennel.se
1 pris.
Grattis Tobbias Dahlqvist med Hänsjöns Ismo till ett troligt 1 pris förmodligen strax över 70 poäng.