hanoidesign.com
Lưu ý hữu ích trong thiết kế in ấn - Hanoi Design
Vài nguyên tắc: Font chữ nên để co từ 7pt trở lên. Nếu cần dùng font nhỏ, hạn chế dùng nhiều màu rất khó in. Nên để đen, xám hoặc [...]