hanamonline.com
Chỉnh sửa giới hạn upload limit 300kb / 1000 x 1000px Opencart
Giới hạn upload 300kb và kích thước lớn nhất 1000px x 1000px của Opencart tất nhiên là tương đối hợp lý vì với kích thước quá lớn thì cũng không view hết trên màn hình mà dung lượng lớn quá thì dẫn…