hanamonline.com
Cài đặt phần mềm chat Pidgin trên Centos
Pidgin là phần mềm chat hỗ trợ nhiều hệ điều hành khác nhau, Pidgin hỗ trợ đến 19 giao thức chat và tất nhiên không thể thiếu Yahoo, AIM, Facebook, Google talk, Live Message…, hỗ trợ chat nhi…