ham-ahang.com
در آخرین کنسرت پاییزی اشوان؛ قطعه تازه «شمع ها را روشن کن » اجرا شد | هم‌‍‌آهنگ
اشوان در تاریخ ۲۷ و۲۸ آذرماه به روی صحنه رفت ورکوردار امسال موسیقی پاپ شد. در حالیکه آخرین روزهای پاییزی سپری می شد سالن میلاد میزبان کنسرت بزرگ اشوان بود ؛در این کنسرت اشوان با فروش بلیت های خود رکوردار موسیقی پاپ شد.