hallnas.info
Välkomna till informationsmöte om bredbandsutbyggnad
Onsdag 23/10 kl 18:00 Bygdegården Berggården i Fagerviken Hållnäs Sockenråds bredbandsgrupp arbetar för att hela Hållnäs ska erbjudas en fast bredbandsuppkoppling enligt de nationella bredbandsmålen. Mötet 23/10 syftar till att ge relevant, oberoende information om vad bredband är och vilken nytta du som företagare, fast-eller fritidsboende, vårdtagare, studerande eller besökare kan ha av det. Vårt mål är att du efter mötet ska känna till nyttan, kostnader och när i tiden du förväntas ha bredband installerat hos dig. Bredbandssamordnare från Tierps kommun och Region Uppsala berättar om kommande tjänster och möjligheter inom bl.a. vård och omsorg, arbete och studier på distans m.m. Sockenrådet samarbetar med två företag, vilka båda har en samsyn och ett genuint intresse av att bygga bredband på Hållnäshalvön. Dessa är Bluecom som jobbar med en luftburen bredbandsteknik och Tierp Fiber Network som bygger och driver Tierps stadsnät via fiber. Båda aktörerna kommer att medverka på mötet och förklara teknik, utbud av tjänster, berätta om tidplaner m.m. Förhoppningsvis hinner vi gå igenom projekteringen by för by. Varmt välkomna! Hållnäs Sockenråds styrelse och bredbandsgruppen i samarbete med Tierp Fiber Network och Bluecom