halamix2.pl
Nowa strona
Wreszcie zabrałem się za uporządkowanie strony, wkrótce dodam nowe wpisy i strony, pojawi się na pewno więcej treści, a sama strona nie będzie tak rozdrobniona jak wcześniej. Blog został przeniesio…