halamix2.pl
Konsolka chodzi, gra i świeci
Uzebox został złożony, udało mi się już naprawić problemy z wideo, oraz złożyć kilka dodatkowych elementów, jak moduł wi-fi czy przejściówka do klawiatury. Routera ani kamerki nie udało mi się urat…