haiphatland.com.vn
Thị trường bất động sản vẫn khởi sắc? - Hải Phát Land
Thị trường bất động sản (BĐS) năm 2018 đã vượt qua dự báo về một kịch bản vỡ bong bóng BĐS vào cuối năm. Trong những tháng gần đây, thanh khoản tại một số phân khúc trở nên sôi động,Chi tiết