haiphatland.com.vn
SỰ KIỆN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ BĐS 2019 - Hải Phát Land
Tiếp nối thành công lớn của Lễ hội BĐS Hải Phát Land lần thứ I diễn ra hồi tháng 4 năm 2019 vừa qua, Hải Phát Land một lần nữa kết hợp với Hội môi giới BĐS Việt Nam tổChi tiết