haiphatland.com.vn
Sôi động lễ mở bán dự án TMS Luxury Hotel & Residence Quy Nhơn - Hải Phát Land
Vừa qua, tại Quy Nhơn, lễ mở bán dự án TMS Luxury Hotel & Residence Quy Nhơn đã diễn ra. Sự kiện đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng, nhà đầu tư, đồng thời đây cũng làChi tiết