haiphatland.com.vn
SECURITY - Hải Phát Land
Với mong muốn mang tới cuộc sống bình an và hạnh phúc cho cộng đồng dân cư sinh sống và làm việc tại tòa nhà, Hai Phat Land phát triển các dịch vụ: Bảo vệ, Lễ Tân, PG, PB phụcChi tiết