haiphatland.com.vn
Phó Tổng giám đốc Đinh Thế Quỳnh: Tôi theo đuổi Bất động sản để khám phá bản thân - Hải Phát Land
Từ một lập trình viên say mê công nghệ, giữa thời điểm công nghệ thông tin bùng nổ và phát triển nhất thì ông Đinh Thế Quỳnh lại rẽ sang một hướng đi mới – đó là nghề Bất độngChi tiết