haiphatland.com.vn
Cán bộ nhân viên Hải Phát Land chờ đón Lễ Vinh danh Quý II: Road to success - Hải Phát Land
Những cán bộ nhân viên đang làm việc tại Hải Phát Land đã sẵn sàng cho sự kiện Lễ vinh danh Quý II: Road to success với chủ đề Vượt chướng ngại vật. Sau khi tổ chức thành công LễChi tiết