haghighat.info
مدّعیان تساوی زن و مرد پاسخ دهند! - پژوهش پیرامون بهائیت
تعلیم "تساوی زن و مرد" بارها و بارها توسط بهائیان با شور و هیجان خاصّی مطرح شده اما قوانینی که عدم تساوی بین زن و مرد را نشان می دهد در کلام رهبران بهائی به وفور به چشم می خورد.