haghighat.info
آيا بهاييان جاسوس نیستند؟!! - پژوهش پیرامون بهائیت
همه­ ی ما به طور کلّی با معنی کلمه­ ی جاسوس آشنایی داریم، اما از آن جهت که قصدمان بر این است نوشتاری منظّم را تقدیم شما خواننده محترم کنیم، لازم می­دانیم در ابتدا تعریف مستند و عامه پسندی از این واژه ارائه کنیم: در لغت نامه دهخدا ذیل این کلمه می خوانیم: جستجوکننده­ ی …