hafs.me
Avengers: Endgame - the uppföljning | Per Hård af Segerstad
Några korta tankar och reflektioner om Avengers: Endgame från en överväldigad biobesökare. Och mina rangordnade favorit-Avengers!