hafs.me
Retrospektiv från 2007 för perspektiv på 2016 | Per Hård af Segerstad
Hittade av en slump en gammal kopia på en handsnickrad webbplats för mig själv från 2007. Den innehöll bland annat ett litet retrospektiv för just 2007.