hafs.me
Inte tjugo år till nästa gång - min återträff med gymnasieklassen
Återträffen med världens bästa medieprogrammare överträffade alla mina förväntningar. En helkväll med lika delar nostalgi och förundran.