hafs.me
Kontextens relevans vid utförande - den varma matens princip | Per Hård af Segerstad
När någon som inte vet hur något funkar försöker göra precis likadant som någon som vet hur något funkar så funkar det inte. Saknas: sammanhangets relevans.