hafs.me
All I want for my 40-årsdag is a platsbyggd bokhylla
När möjligheten att bygga en bokhylla infinner sig, och det som genom ett under visar sig vara möjligt att bygga den med lönndörr, då måste ju chansen tas.