hafs.me
Lösenord i KeePass, MiniKeePass och KyPass Companion
Tänk dig ett kassaskåp som du stoppar in alla dina lösenord i och sedan låser med en kod. KeePass är det kassaskåpet. Här berättar jag hur jag använder det.