hafs.me
Memes vi minns III: The creative process
Den kreativa processen som den verkligen ser ut. (En del av min bloggserie "Memes vi minns".