hadana.ir
حکم هبه ای که تحویل فرد مورد نظر نشده | هدانا | HADANA.IR
حکم هبه ای که تحویل فرد مورد نظر نشده حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم هبه ای که تحویل فرد مورد نظر نشده [احکام هبه ] پرسش :اگر میت در زمان حیات ملکی (خانه مسکونی خودش را)به نام یکی از ورثه بزند ولی تحویل نداده باشد آیا وی مالک می شود و یا ورثه دیگر نیز …