hadana.ir
بالاترین لذت از نظر آیت الله بهجت | هدانا | HADANA.IR
بالاترین لذت از نظر آیت الله بهجت اگر سلاطین عالم می‌دانستند … حضرت آيت الله بهجت تابستان بود و هوای شهر قم داغ داغ بود. برایشان پنکه‌ای تهیه و به سختی قانعشان کردند که پنکه، در زمان نماز خواندن روشن باشد. پنکه اما چاره‌ای برای گرما نبود. روزی با همان تن خیس عرقشان بعد از …