hadana.ir
شعر فرزدق در مدح امام سجاد علیه السلام | هدانا | HADANA.IR
شعر فرزدق در مدح امام سجاد علیه السلام ... میمیه فرزدق یکی از قصیده های بسیار زیبا و مهم در وصف اهل البیت و مخصوصا امام سجاد علیه السلام است، در این قصیده ...