hadana.ir
حمله به سفارت ایران در لندن توسط فرقه شیرازی | هدانا | HADANA.IR
«تعداد اندکی از طرفداران فرقه شیرازی به سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن تعرض نموده و با شکستن پرچم، شعارهایی علیه مقامات کشور، و لعن عایشه، ابوبکر، عمر و عثمان دادند. به هنگام ورود، آنها با چماق و قمه دیده شدند. پلیس در محل حاضر بود و طی چند ساعت اقدامی نکرد.»