gvkb.cz
Proč jsi bezcharakterní pokrytec? | Guru Vit Kouba Bhagavan
Podívej se na sebe do zrcadla, hraješ si zde na to, co ve skutečnosti zde vůbec nejsi, podívej se na svoje sobecké priority, které s tebou manipulují jako s loutkou, ze sobeckých priorit poznáš jistě to, že jsi bezcharakterní pokrytec! Možná namítneš, že ses jenom přizpůsobil situaci, a že dobrota je přeci žebrota, jenže zase lžeš! Jsi psychicky a fyzicky nemocný, to je pravá příčina toho, že jsi bezcharakterní pokrytec! Čím více studuji konzumní svět, ve kterém existuji, tím více mě dochází, že jádrem všech ekonomických a psychických problémů je zde nemocný člověk, který si zde pokrytecky hraje na zdravého člověka. Jak zamaskovat to, že jsem nemocný, o tom je bezcharakterní pokrytectví lidí. V přírodě je tvrdá konkurence, a ten kdo je nemocný, se jistě stává potravou pro svoje okolí, dospěli jsme tak daleko, že naši prezidenti a ředitelé, jsou většinou zralí pro to, aby se léčili dlouhodobě v nemocnici. Když jde o výhody a