gunstorm.org
เทคนิคการเลือกซื้อโปรแกรมบัญชี ปัจจุบันโปรแกรมพื้นฐานของแต่ละกิจการมีหลักๆ
เทคนิคการเลือกซื้อโปรแกรมบัญชี ความละเอียดซับซ้อนของโปรแกรมบัญชี จึงเป็นไปตามความละเอียดและซับซ้อนของธุรกิจ กล่าวคือ ถ้าธุรกิจเพิ่งเริ่มต้น