gunnareolsson.se
Olika översättningar
Översättning är en del av min verksamhet Jag har under åren jobbat med översättningar i många olika sammanhang och åt en mängd olika företag och institutioner. 
Det har rört sig om översättningar b…