guillemcarbonell.cat
Marroquins de signe oposat es manifesten cara a cara a plaça Sant Jaume - guillemcarbonell.cat
Dues concentracions de marroquins de signe polític oposat han creat moments de certa tensió aquest cap de setmana a la plaça Sant Jaume. D’una banda, la primera de les manifestacions -la principal i més nombrosa, amb uns 300 manifestants- responia a la convocatòria del Comitè català de suport al moviment popular rifeny, en solidaritat amb …