gtoul.com
MUSCULAR DEVELOPMENT 2014 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ. Η Σωματοδόμηση με το βλέμμα του Ιατρού
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ MUSCULAR DEVELOPMENT ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014