gs-makarska.hr
NATJEČAJ ZA POPUNU RADNIH MJESTA
GLAZBENA ŠKOLA MAKARSKA Don Mihovila Pavlinovića 1 MAKARSKA Na osnovi čl. 107.st.1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN RH, broj 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12…