gs-makarska.hr
Kontinuirani uspjeh
Rezultati učenika Glazbene škole Makarska na početku školske 2014./2015.godine govore da će ova institucija nastaviti tradiciju uspjeha.Nakon uspjeha u mjesecu studenome u kojem je gitarski duet Si…