grzybylecznicze.pl
Szumy w uszach
Reishi (3 x 1 tabletka z proszku) - jak wykazały studia, powoduje znaczną poprawę przy leczeniu procesów zapalnych i wspiera ukrwienie, dlatego zalecany jest w mykoterapii szumu w uszach.