grzybylecznicze.pl
ABM (Agaricus blazei Murill, Pieczarka blazei, ABM)
Grzyby ABM mogą znacząco zredukować obciążające i niebezpieczne efekty uboczne konwencjonalnych metod terapeutycznych jak np. chemioterapia.