grzegorzgembalski.pl
Finansowanie partii z dobrowolnych wpłat obywateli - wybory parlamentarne 2015
Finansowanie partii politycznych zabetonowało polską scenę polityczną. Obywatele są pozbawieni czynnego prawa wyborczego oraz kampanie drenują ich kieszenie