gryf24.pl
Patriotyczne fotografowanie - GRYF24.pl
Patriotyczne fotografowanie - 101 rocznica odzyskania niepodległości, niepodległa, Słupsk - Spacerując ulicami Słupska spotkałamś uczniów TEB Edukacja Słupsk, którzy podjęli wyzwanie w konkursie ; Podkreślenie znaczenia 101 Rocznicy Odzyskania Nep