gryf24.pl
Cyberedukacja rusza w Słupsku - GRYF24.pl
Cyberedukacja rusza w Słupsku - Akademia Pomorska, cyberprzestrzeń, nauka, Studenci - Nowy kierunek uruchamia Akademia Pomorska w Słupsku. Uczelnia otrzymała zgodę na uruchomienie nowego, innowacyjnego kierunku - Inżynieria Cyberprzestrzeni. Zgodę na uruchomienie nowego kierunku przekazał w Słupsku osobście wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Müller. Zdaniem wiceministra kierunek, który ma