gryf24.pl
Ponarama dawnego Słupska odkryta w Szczecinie - GRYF24.pl
Ponarama dawnego Słupska odkryta w Szczecinie - Historia, odkrycie, pomorze, Słupsk, Szczecin - Wyjątkowe okrycie podczas prac konserwatorskich w Szczecinie. W gmachu Akademii Sztuki odsłonięto polichromię z panoramą dawnego Słupska. O odkryciu dokon