gryf24.pl
Wiceminister ze Słupska - GRYF24.pl
Wiceminister ze Słupska - Akademia Pomorska, Jarosław Gowin, nauka, Piotr Müller, szkolnictwo wyższe - Pochodzący ze Słupska Piotr Müller otrzymał nominację na funkcję wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego. Wiosek do premiera w tej sprawie złożył wicepre