gryf24.pl
Ze Słupska na dwór sułtana      - GRYF24.pl
Ze Słupska na dwór sułtana - Akademia Pomorska, Historia, Słupsk, Studenci - W 1898 r. cesarz Wilhelm II, w czasie swej podróży do Konstantynopola, Jerozolimy i Damaszku, wypowiedział znamienne słowa: „Trzysta milionów muzułmanów m