gryf24.pl
Kulturalna fuzja w Słupsku - GRYF24.pl
Kulturalna fuzja w Słupsku - fuzja, MCK Słupsk, Rada Miasta, Słupsk, SOK Słupsk - Koniec Młodzieżowego Centrum Kultury. Placówka staje się częścią Słupskiego Ośrodka Kultury. Taką decyzję podjęli radni. Wpływ na połączenie obu placówek k