gryf24.pl
Projekt Potęgowa najlepszy w województwie! - GRYF24.pl
Projekt Potęgowa najlepszy w województwie! - ciepłownia, Dotacja, ekologia, Potęgowo - Zarząd Województwa Pomorskiego rozstrzygnął konkurs, w którym wniosek gminy Potęgowo dotyczący projektu budowy ekologicznej sieci ciepłowniczej został najwyżej oceniony w województwie pomorskim. Kwota przyznanego dofinansowania to 6 321 778,51 zł, co stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych. Wartość inwestycji