grupdedansesibi.net
La Taula de les Festes d’Hivern estrena pàgina web: festeshivernibi.org
La Taula de les Festes d’Hivern d’Ibi ja té pàgina web: www.festeshivernibi.org . Esta web realitzada per el membre de la Taula Cristòbal Cabeza (Tòfol) preten acostar a la xarxa les Fe…