growinggrup.com
ACTUALITZACIÓ PLACES DISPONIBLES
Dilluns 6 a 7 : 1 plaça de robòtica Dimarts 6 a 7 : 1 plaça d’informàtica Dimecres 6 a 7 : 1 plaça de robòtica Dijous 6 a 7 : 4 places de reforç extraescolar.