groupsepehr.com
شرکت سپهر بافت خاورمیانه
شرکت سپهر بافت خاور میانه در سال 1390 در نظر آباد فعالیت خود را در زمینه "ژئوتکستایل منسوج بی بافت" یا همان NON WOVEN با هدف بازارهای داخلی و خارجی آغاز نمود. ژئوتکستایل ها محصولاتی هستند که در فنداسیون ها ، زیرسازی ها و ... استفاده ...