grilemedicina.com
Cât de grea e medicina în anul 1?
Vreo 15 kg aş zice... dar totuşi, nu vă încredeţi în modul meu ochiometric de a cântări.